מידע כללי

טוען רבני

טוען רבני – מקצוע ייחודי במערכת המשפט הדתית

מאמר זה מסביר מהו טוען רבני, תפקידיו, תחומי מומחיותו וההבדלים בינו לבין עורך דין. נסקרים גם תנאי הסף, ההכשרה הנדרשת, שכר הטרחה ופוטנציאל ההשתכרות במקצוע הייחודי הזה במערכת המשפט הדתית בישראל.

נגישות